ททท.นครสวรรค์ จัดเส้นทางท่องเที่ยวพิจิตร โครงการ “เพชร เงิน โต ตามรอยลุงโฮ ที่บ้านดง”

โครงการ “เพชร เงิน โต ตามรอยลุงโฮ ที่บ้านดง” – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

ภายใต้ โครงการ “เพชร เงิน โต ตามรอยลุงโฮ ที่บ้านดง” ซึ่งจังหวัดพิจิตรมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ที่น่าสนใจ

ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้ทำเส้นทางท่องเที่ยวโครงการ “เพชร เงิน โต ตามรอยลุงโฮ ที่บ้านดง ”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัยใช้เวลาท่องเที่ยวในพิจิตรเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมไหว้พระเส้นทางดังกล่าว โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวเป้าหมายในโครงการ ได้แก่ การกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตร

อีกทั้งบริเวณแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดยังมีประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการแข่งขันเรือยาวที่มีเรือเข้าร่วมมากที่สุด ลำดับถัดมา นมัสการหลวงพ่อโต ปางมารวิชัย ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ประทับช้าง สร้างในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือรู้จักกันในนามพระเจ้าเสือ

เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกสถานที่ประสูติของพระองค์ ต่อมาขอพรหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน เกจิอาจารย์ทีมีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตร มีชื่อเสียงด้านการเชี่ยวชาญในการักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงมีชาวบ้านเข้ามาให้ท่านรดน้ำมนต์เป็นจำนวนมาก

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注